Administrator

Consiliul Judeţean Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Calea Mărășești nr. 2 organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gr. IA, post cu normă întreagă, la Serviciul amenajarea teritoriului, urbanism, autorizații, avize din cadrul Structurii Arhitect-șef din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice.

| Anunț concurs | Bibliografie și tematica |

| 07 iulie 2022: Anunț rezultat proba scrisă |

| 12 iulie 2022: Anunț rezultat interviu |

| 13 iulie 2022: Anunț rezultat final |

 
Close Search Window