Administrator

08 aprilie 2024: Consiliul Judeţean Bacău cu sediul în municipiul Bacău, str. Calea Mărăşeşti nr. 2 organizează selecția candidaților pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior  – 1 post la Compartiment transport public în cadrul Direcţiei strategii, administrarea infrastructurii rutiere si transport public din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice, funcție prevăzută în statul de funcții cu normă întreagă/8 ore pe zi/40 ore pe săptămână.

   9 mai 2024:    Anunț interviu

15 aprilie 2024: Anunț selecție dosare

Anunț și condiții de participare la selecție

Close Search Window