Administrator

Consiliul Judeţean Bacău cu sediul în municipiul Bacău, str. Calea Mărășești nr. 2 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul asistent – un post la Serviciul comunicare, informații și relații
publice din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice, funcție prevăzută în statul de funcții cu normă întreagă/8 ore pe zi/40 ore pe săptămână.

| Anunț concurs | Bibliografie și tematică | Atribuțiile postului |

| 22 iulie 2022: Anunț rezultat final |

| 20 iulie 2022: Anunț rezultat proba scrisă | Anunț rezultat interviu |

| 14 iulie 2022: Anunț selecție dosare de înscriere |

Close Search Window