Administrator

Consiliul Judeţean Bacău cu sediul în municipiul Bacău, str. Calea Mărăşeşti nr. 2 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul principal – 1 post la Serviciul juridic și contencios în cadrul Direcției juridice și administrație publică locală din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice, funcție prevăzută în statul de funcții cu normă întreagă/8 ore pe zi/40 ore pe săptămână.

| 26 iulie 2022: Anunț rezultat final |

| 25 iulie 2022: Anunț rezultat interviu |

| 22 iulie 2022: Anunț rezultat proba scrisă |

| 15 iulie 2022: Anunț selecție dosare |

| Anunț concurs | Bibliografie și tematică | Atribuțiile postului |

Close Search Window