Administrator

Consiliul Judeţean Bacău cu sediul în municipiul Bacău, str. Calea Mărăşeşti nr. 2 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al acestei autorităţi publice:

• Consilier clasa I gradul superior – 1 post la Serviciul strategii, conservarea și protecția mediului, funcție prevăzută în statul de funcții cu normă întreagă/8 ore pe zi/40 ore pe săptămână.

• Consilier clasa I gradul asistent – 1 post la Serviciul relații externe și dezvoltarea mediului antreprenorial, funcție prevăzută în statul de funcții cu normă întreagă/8 ore pe zi/40 ore pe săptămână.

| 06 septembrie 2022: Anunț rezultat final |

| 05 septembrie 2022: Anunț rezultate interviu |

| 30 august 2022: Anunț rezultate proba scrisă |

| 18 august 2022: Anunț selecție dosare |

| Anunț concurs | Bibliografie - consilier gradul superior | Bibliografie - consilier gradul asistent | Atribuțiile postului consilier gradul superior | Atribuțiile postului consilier gradul asistent |

Close Search Window