Administrator

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău (ATOP-Bacău) este constituită şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Bacău ca organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică .

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău (ATOP-Bacău) îşi desfăşoară activitatea în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficientei serviciului poliţienesc la nivelul judeţului Bacău.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău (ATOP-Bacău) asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul realizării unui climat de siguranţă şi securitate publică pentru cetăţenii din toate localităţile judeţului Bacău.

CE PUTEM FACE NOI?

… să organizăm consultări cu tine şi cu alţi membri ai comunităţii, cu organizaţiile neguvernamentale şi structurile cu atribuţii educative, privind priorităţile siguranţei tale şi a ordinii publice …
… să sesizăm deficienţele din activitatea de poliţie şi să propunem măsuri de înlăturare a acestora…

CE POŢI FACE TU?

… să mergi în audienţă la sediul ATOP pentru a face sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale tale şi ale altor persoane de către organele de poliţie …
… să te implici, atât în stabilirea unui mediu sigur şi civilizat, cât şi în reducerea infracţionalităţii în zona şi comunitatea în care trăieşti …
… să sesizezi încălcări ale normelor de ordine şi  siguranţă civică …
În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău (ATOP-Bacău)  emite hotărâri cu caracter de recomandare.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău (ATOP-Bacău) nu are competenţe în problemele operative ale poliţiei.

ATRIBUŢII

a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică;
b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
c) face propuneri pentru soluţionarea, de către organele de poliţie, a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit legii;
d) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
e) prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului judeţean asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
f) elaborează anual un raport asupra eficientei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău este condusă de un preşedinte, ales cu votul majoritar din rândul consilierilor din Consiliul judeţean, pentru un mandat de 4 ani, până la următoarele alegeri locale pentru consiliile judeţene.

Preşedintele reprezintă Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, având în principal următoarele atribuţii:

a) convoacă şi conduce şedinţele plenului;
b) coordonează activitatea comisiilor de lucru;
c) coordonează activitatea secretariatului executiv;
d) prezintă trimestrial, în şedinţele Consiliului judeţean, informări asupra eficienţei serviciului poliţienesc;
e) coordonează elaborarea raportului anual asupra activităţii poliţiei.

Close Search Window