Administrator

ANUNȚ

Proiectul de hotărâre privind avizarea normelor de venit pe anul 2024, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități de producție comerț, prestări de servicii, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, a fost supus dezbaterii publice prin anunțul nr. 31865 din data de 04.12.2023.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, înăuntrul termenului de 10 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritatea publică, prin adresa nr. 75150/11.12.2023, înregistrată la Consiliul Judetean Bacău cu nr. 32702/11.12.2023, ne-a făcut cunoscut faptul ca prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 5308 din data de 24.11.2023 a fost abrogat nr. crt. 120 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente, și ne-a retransmis pentru avizare Normele de venit valabile pentru anul fiscal 2024, în forma anexată la prezentul anunț.
Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea „Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică”.
Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până la data de 15.12.2023. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro persoană desemnată – Oana Irimia.

| Anunț | Adresa Ministerul Finanțelor | Tabel norme de venit 2024 | Proiect de hotărâre | Anexă la proiect | Referat de aprobare | Raport la proiectul de hotărâre |

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 04.12.2023, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică în situația reglementată de art. 7 alin. (13) privind următorul proiect de act normativ: la proiectul de hotărâre privind avizarea normelor de venit valabile pentru anul fiscal 2024, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități de producție comerț, prestări de servicii, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 31278/24.11.2023,
  • raportul Direcției economice nr. 31292/24.11.2023,
  • nota de fundamentare a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău nr. 75150/23.11.2023 și  tabelul cu normele de venit,
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 15.12.2023. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.   

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind  avizarea normelor de venit valabile pentru anul fiscal 2024, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități de producție comerț, prestări de servicii, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 15.12.2023.

| Anunț consultare publică | Proiect de hotărâre | Anexa la Proiect de hotărâre |Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare | Note justificative |

 

 

 

 

Close Search Window