Administrator

Componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău:

Comisia nr. 1: Economică

Comisia nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice

Comisia nr. 3: Sănătate, asistență socială, tineret și sport

Comisia nr. 4: Educație, cultură, artă și religie

Comisia nr. 5: Juridică și administraţie publică

Close Search Window