Administrator

A N U N Ţ privind retragerea proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2022 și a proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2022 din dezbatere publică

Consiliul Județean Bacău, prin adresa înregistrată sub nr. 19342/19.10.2021, a anunțat publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2022, iar prin adresa înregistrată sub nr. 19344/19.10.2021 a anunțat publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2022.

Prin adresa nr. 20257/27.10.2021, Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bacău a solicitat retragerea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii publice, pentru ca ulterior materialele să fie revizuite, iar procedura de dezbatere publică să fie reluată.

| Anunț retragere proiecte de hotărâre din dezbatere publică |

Close Search Window