Administrator

Buget de venituri și cheltuieli al Județului Bacău pentru anul 2023 - H.C.J Bacău nr. 232/13.09.2023

Programul de investiții publice pe surse de finanțare și grupe de investiții - H.C.J. Bacău nr. 232/13.09.2023

Buget de venituri și cheltuieli al Județului Bacău pentru anul 2023 - H.C.J. Bacău nr. 230/30.08.2023

Programul de investiții publice pe surse de finanțare și grupe de investiții - H.C.J. Bacău nr. 230/30.08.2023

Buget de venituri și cheltuieli al Județului Bacău pentru anul 2023 – H.C.J. Bacău nr. 176/27.07.2023

Programul de investiții pe surse de finanțare și grupe de investiții pe anul 2023 – H.C.J. Bacău nr. 176/27.07.2023

Cont de execuție bugetară pe trim II 2023 al Județului Bacău – H.C.J. Bacău nr. 177/27.07.2023

Programul de investiții pe surse de finanțare și grupe de investiții pe anul 2023 – H.C.J. Bacău nr. 171/27.06.2023

Buget de venituri și cheltuieli al Județului Bacău pentru anul 2023, H.C.J. Bacău nr. 171/27.06.2023

07.06.2023: Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al Județului Bacău și a situațiilor financiare anuale, pentru anul 2022 | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa 4 | Anexa 5 | Anexa 6 |

04.05.2023: Buget de venituri și cheltuieli al județului Bacău pentru anul 2023 - Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 129/28.04.2023

Programul de investiții publice, pe surse de finanțare și grupe de investiții

Cont de execuție bugetară pe trim. I 2023 a Județului Bacău - Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 101/28.04.2023: | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa 4 |

03.02.2023: Buget de venituri și cheltuieli al Județului Bacău pentru anul 2023 și estimări 2024-2026 | Programul de investiții publice pe surse de finanțare și grupe de investiții, pentru anul 2023 Anexă la Programul de investiții - Alte cheltuieli de investiții - C - pe anul 2023

04.01.2023: Comunicat privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al unității administrativ teritoriale Județul Bacău

 
Close Search Window