Administrator

Adresa:

str. Caişilor nr. 7, 600267, Bacău

Website: https://culturatraditionalabacau.ro/

Telefon: 0234.513.356

E-mail: cjcpct_bacau@yahoo.com

Conducere: Manager Florin-Lucian Zăncescu

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău este instituţie publică de cultură şi funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Bacău.
• iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale. Cercetează stadiul actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;
• coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale de nivel judeţean;
• asigură asistenţă de specialitate.

Personalul de specialitate coordonează şi îndrumă metodologic activităţile cultural artistice din cadrul aşezămintelor culturale.
Conform obiectului de activitate, strategia managerială a urmărit prin programul inițiat, Reabilitarea spirituală a Satului Românesc, dezvoltarea activității așezămintelor Culturale și punerea în valoare a patrimoniului Cultural imaterial al Județului Bacău.
C.J.C.P.C.T. Bacău își propune desfășurarea activității pe două mari capitole:
I. Activități de bază conform scopului și obiectului de activitate. (Teme de cercetare și realizarea de documente fotografice și filmate pe diverse teme, privind evoluția meșteșugurilor în Județul Bacău, aspecte ale gospodăriei țărănești, obiceiuri de Anul Nou etc.)
II. Manifestări cultural-artistice tradiționale: Festivalul Județean de Folclor, Târgul Meșteșugurilor Artistice Tradiționale, Salonul Național al Artei Naive, Conexiuni culturale.

Close Search Window