Administrator


| Descriere video |

Consiliul Județean Bacău implementează proiectul „Bacău Smart County”, cod SIPOCA /SMIS - 808/136013, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 ce vizează consolidarea capacității administrative a Județului Bacău prin fundamentarea deciziilor, planificarea strategică pe termen lung (pentru perioada 2021–2029), în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014–2020. Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, astfel:
1. Prin realizarea Profilului monografic al județului Bacău, document ce va sta la baza elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău, perioada 2021-2029, precum și a instrumentului digital de monitorizare a strategiei;
2. Prin extinderea funcționalităților portalului web cu servicii aferente competențelor partajate ale Consiliului Județean Bacău (urbanism și amenajarea teritoriului);
3. Prin instruirea a 173 de persoane din cadrul grupului ţintă ce va determina creșterea competențelor de utilizare a sistemelor informatice realizate și implementate prin proiect.
Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău pentru perioada 2021 - 2029 se bazează atât pe date statistice și studii, cât şi pe opiniile dumneavoastră, cetățeni ai județului Bacău, exprimate prin acest chestionar ce reprezintă un instrument important de lucru în acest proces.
Pentru ca Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău să răspundă cât mai bine nevoilor dvs. și oportunităților de dezvoltare pentru județ și să contribuie eficient la rezolvarea problemelor cetățenilor județului, vă invităm să completați acest chestionar.
Chestionarul poate fi completat AICI până la data de 30 martie 2021.
Opiniile dvs. sunt importante pentru noi, de aceea vă rugăm să răspundeți cât mai complet la toate rubricile chestionarului pentru a putea înregistra date relevante pentru această cercetare. Folosiți rubrica de comentarii pentru a explica mai bine mulțumirea sau nemulțumirea dvs. despre calitatea serviciului public respectiv, problema concretă cu care vă confruntați și pentru a propune rezolvările pe care dumneavoastră le considerați adecvate problemelor semnalate.
Vă rugăm să răspundeți la toate rubricile menționate în chestionar, pentru a putea înregistra, în mod complet, date relevante pentru această cercetare.
Răspunsul dvs. poate rămâne anonim (opțional) şi va fi utilizat strict pentru documentare şi cercetare şi nu va fi folosit în alte scopuri. Toate informațiile primite vor fi prelucrate fără referiri la identitatea respondenților.

 

Fișiere atașate


Close Search Window