Administrator

Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliile judeţene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă componenţă pentru o perioadă de 4 ani. Conform art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002, autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, şeful inspectoratului judeţean de jandarmi şi şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, conform Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău îşi desfăşoară activitatea şi în comisii de lucru, care se întrunesc lunar.

Informările periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile de acţiune şi orice alte documente elaborate de comisiile de lucru, prin care se angajează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău în relaţiile cu terţii, se supun spre adoptare sau, după caz, spre aprobare plenului acesteia, care se pronunţă în acest sens.

Lista membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2020-2024

Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții

 • Isvoran Vasile - Președinte A.T.O.P. Bacău - Consilier judeţean;
 • Cucerescu Ion - Consilier judeţean;
 • Bujor Ioan - Reprezentant al comunităţii;
 • Buliga Toader - Împuternicit Șef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean;
 • Luca Adrian - Șeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean;
 • Cărășel Ovidiu-Vasile - Șeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Județean
 • Iftene Lucian Dumitru - Șeful Poliţiei Locale a municipiului Bacău
Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali
 • Filip Daniela - Consilier judeţean;
 • Budacă Vasile - Consilier judeţean;
 • Bălan Gabriel - Reprezentant al comunităţii;
 • Jitaru Narcis - Subprefect al judeţului Bacău;

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului

 • Poşa Irina-Diana - Consilier judeţean; 
 • Gavriliu Adrian - Consilier judeţean; 
 • Umbrărescu Ștefan-Sorin - Reprezentant al comunităţii;
 • Tuluc Adrian-Claudiu - Reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor.
 
Close Search Window