Administrator

Comunicat de presă - Octombrie 2021

Comunicat finalizare proiect

Centrele rezidențiale publice din județul Bacău au fost dotate cu echipamente și materiale de protecție în vederea limitării crizei sanitare COVID-19 

Județul Bacău, lider în cadrul parteneriatului cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare - Ministerul Fondurilor Europene, a implementat proiectul „COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău”, cod MySMIS 138730.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și a centrelor sociale rezidențiale publice din subordinea acesteia de a gestiona eficient situația de criză sanitară din județul Bacău, cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului au urmărit: 
1. Dotarea a 22 de centre organizate în 55 de servicii sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile aflate în subordinea DGASPC Bacău cu echipamente și materiale de protecție în vederea creșterii capacității acestora de a gestiona criza sanitară cauzată de COVID 19;

2. Asigurarea desfășurării activității de furnizare a serviciilor sociale în condiții de siguranță pentru 1.166 beneficiari și 1.234 persoane angajate din centrele rezidențiale ale DGASPC Bacău (estimate la nivelul lunii iunie 2020).

Realizarea acestor obiective specifice a contribuit la îndeplinirea următoarelor rezultate preconizate:
- 22 centre sociale de tip rezidențial organizate în 55 de servicii pentru categorii vulnerabile aflate în subordinea DGASPC Bacau dotate cu echipamente și materiale de protecție achiziționate;
- 2.400 beneficiari de echipamente și materiale de protecție din cadrul centrelor rezidențiale (1.166 beneficiari ai serviciilor sociale si 1.234 persoane angajate, estimate la nivelul lunii iunie 2020).

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.493.274,49 lei, finanțare nerambursabilă 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat.

Data începerii și data finalizării proiectului: 01.03.2020 - 29.10.2021.

Informaţii suplimentare referitoare la implementarea proiectului: Dana Mihaela Iordănescu - manager proiect, e-mail: mihaela.iordanescu[at]csjbacau.ro, tel. 0742-730 348.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

stema-cj---dgaspc

 

 
Close Search Window