Administrator

 

În fiecare an, la 5 iunie este aniversata Ziua mondiala a mediului înconjurator. Marcarea acestei zile reprezinta unul dintre principalele mijloace prin care se încearca sa se stimuleze preocuparea oamenilor pentru protejarea mediului înconjurator si în acelasi timp sa fie sensibilizati factorii de decizie politica pentru a actiona în acest sens.

Întelegând importanta protectiei mediului, atât pentru generatia de astazi, cât si pentru generatiile viitoare, Consiliul Judetean Bacau a încercat întotdeauna, sa implementeze proiecte de protejare si conservare a mediului înconjurator.

Urmând  liniile europene pentru o dezvoltare durabila, Consiliul Judetean Bacau a implementat o serie de proiecte care promoveaza conceptul de compromis între progresul economic si social fara a pune în pericol echilibrul natural al planetei.
Printre acestea amintim proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”, finantat în cadrul Programului Operational Sectorial Mediu si cofinantat de catre Consiliul Judetean.
Pentru implementarea proiectului Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide în judetul Bacau, toate UAT-urile din judet s-au asociat în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, unde, prin Documentul de Pozitie, au stabilit modul de implementare si respectare a tuturor angajamentelor din acest proiect.
Valoarea totala a investitiilor este una substantiala, ridicându-se la un total de circa 36 milioane de euro, din care contributia judetului a atins valoarea de 3,5 milioane de euro.
Investitiile implementate prin acest proiect sunt:
-  construirea celei de a doua celule a depozitului de deseuri Bacau – singurul la nivel judetean;
- închiderea si ecologizarea a sase depozite de deseuri neconforme din mediul urban (Onesti, Moinesti, Comanesti, Tîrgu Ocna, Buhusi, si Darmanesti);
- construirea unei statii de transfer, a  unei statii de sortare si a unei statii de compostare la Onesti;
- construirea a doua statii de transfer: una la Gaiceana si una la Beresti Tazlau;
- achizitionarea de echipamente pentru colectarea si transportul deseurilor (pubele rezidual, pubele bio, IGLU-uri de 3 mc,  containere pentru deseurile reciclabile), in valoare totala de aproximativ 6,6 milioane de Euro.

 În completarea sistemului integrat de deseuri, la propunerea A.D.I.S. Bacau, Consiliul Judetean Bacau a initiat demersurile pentru realizarea din fonduri POIM (Programul Operational Infrastructura Mare), a unei instalatii de tratare mecano-biologica (TMB) cu digestie anaeroba si achizitionarea de echipamente pentru extinderea colectarii deseurilor reciclabile si biodegradabile.
 Tratarea deseurilor în instalatia TMB va duce, atât la stabilizarea biologica a deseurilor (în proportie de 70%), cât si la reducerea semnificativa a cantitatii depozitate, asigurând îndeplinirea obiectivelor si tintelor prevazute la nivel judetean. Valoarea estimata  a acestei instalatii  este de circa 49 milioane de Euro.
 În acest sens, Consiliul Judetean Bacau are astazi în curs de desfasurare, procedura de licitatie pentru contractarea de servicii de consultanta si asistenta tehnica  „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului de management integrat al deseurilor în judetul Bacau în perioada 2020-2023”.


Investitiile propuse a se realiza, în completarea  infrastructurii deja  implementate  prin proiectul POS Mediu,  vor contribui la cresterea standardului de viata al unui numar de 585 mii locuitori si îmbunatatirea calitatii factorilor de mediu din judet, prin optimizarea sistemului de gestionare a deseurilor, conform noilor cerinte legislative din sector, prevederilor pachetului economiei circulare si angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.
Ținând cont de necesitatatea asigurarii unui serviciu de calitate pentru populatie în conditiile minimizarii costurilor si  devierii  deseurilor  de la depozitare, amenajarea unor facilitati pentru tratarea deseurilor precum construirea instalatiei TMB cu digestie anaeroba va asigura sustenabilitatea sistemului integrat de management al deseurilor în vederea conformarii cu prevederile directivelor europene aplicabile sectorului de mediu si implicit atingerea obiectivelor de reciclare a tuturor UAT-urilor membre ADIS.
Pentru ca am înteles ca protejarea mediului înconjurator reprezinta una din provocarile majore ale epocii noastre, asiguram cetatenii judetului ca activitatile întreprinse urmaresc satisfacerea nevoilor prezentului, fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi.

În vederea conservarii spatiului nostru natural pentru viitor, Consiliul Judetean Bacau actioneaza astazi!

 
Close Search Window