Administrator

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) coroborat cu prevederile art.179 alin. (3) şi  alin. (6) raportat la art.134, ale art. 191 alin.(1) lit.b)  alin. (3) lit. a), precum și ale art. 196 alin. (1), lit.b)  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare este convocat Consiliul Judeţean Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de 15 aprilie 2024, ora 10 00 ce se va desfăşura în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

Convocarea și ordinea de zi a ședinței

 

Close Search Window