Administrator

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) coroborat cu prevederile art. 179 alin. (2) şi alin. (6) raportat la art. 134, ale art. 191 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, este convocat Consiliul Judeţean Bacău în şedinţă ordinară pentru data de 29 octombrie 2021, ora 11,00 ce se va desfăşura în sala de şedinţe a Centrului de Afaceri şi Expoziţii Bacău, din Calea dr. Alexandru Şafran, nr. 145.

Ordinea de zi a sedintei

Close Search Window