Administrator

Consiliul Judetean Bacau, anunta publicul interesat asupra organizarii unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, asupra proiectului de hotarâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotarârea Consiliului Judetean Bacau nr. 118 din 20.07.2009 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare.    Documentatia referita mai sus poate fi consultata la sediul Consiliului Judetean Bacau sau pe site-ul www.csjbacau.ro sectiunea „Informatii de interes public”, subsectiunea Proiecte supuse dezbaterii publice.    Observatiile si propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni pâna vineri, între orele 08.00 – 14.00, pâna la data de 24.11.2017, la Registratura Consiliului Judetean Bacau cu sediul în str. Calea Marasesti, nr. 2-4, camera 2, prin fax la nr. 0234/534225 sau prin e-mail la directiajuridica@gmail.com, persoana desemnata – Oana Irimia.

 
Close Search Window