Administrator

Consiliul Județean Bacău anunță publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, asupra proiectului de hotărâre privind completarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 212/2020 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2021.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații de interes public”, subsecțiunea Proiecte supuse dezbaterii publice.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise, în scris, până la data de 04.03.2021, prin poștă la adresa mun. Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 2-4, sau prin e-mail la adresele directiajuridica@gmail.com sau ciprian.nica@csjbacau.ro, persoana desemnată – Ciprian Nica.

 
Close Search Window