Administrator

Consiliul Judetean Bacau anunta publicul interesat asupra organizarii unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, pe tema finantarilor prin Legea nr. 350/2005 în anul 2018.

Dezbaterea publica va avea loc vineri, 13.04 2018, ora 11.30  în sala de sedinte a Consiliului Judetean Bacau.

 
Close Search Window