Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 10.11.2021, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău, care au obținut premii/distincții/medalii la competițiile sportive internaționale și naționale oficiale, precum și antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora.

Potrivit art. 181 alin. (2) lit. f) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive interne și internaționale oficiale.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 23133/06.12.2021,
  • raportul Direcției resurse umane, management nr. 23137/06.12.2021,
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până la data de 21.12.2021. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia sau secretariat@csjbacau.ro.   

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău, care au obținut premii/distincții/medalii la competițiile sportive internaționale și naționale oficiale, precum și antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora”.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 21.12.2021.

| Anunț dezbatere publică | Proiect de hotărâre | Anexă | Raport la proiect | Referat de aprobare

Close Search Window