Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 01.07.2021, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea bunurilor imobile aflate în proprietatea publică și privată a Județului Bacău.

Județul Bacău deține în proprietate bunuri imobile care sunt în domeniul public sau privat și care sunt administrate de Consiliul Județean Bacău, de instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău sau de către alte entități, cărora le-a fost constituit dreptul de administrare prin hotărâri ale Consiliului Județean Bacău.

Având în vedere necesitatea stabilirii unui concept unitar de organizare și desfășurare a licitațiilor publice, cât și pentru corelarea procedurilor privind licitațiile publice organizate în vederea închirierii bunurilor imobile aflate în proprietatea Județului Bacău cu prevederile Codului administartiv, președintele Consiliului Județean Bacău, prin referatul de aprobare nr. 11249/22.06.2021, propune spre analiză și adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea bunurilor imobile aflate în proprietatea publică și privată a Județului Bacău.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 11249/22.06.2021,
  • raportul comun al Direcției economică și managementul calității și al Direcției juridică și administrație publică locală nr. 11250/22.06.2021,
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 12.07.2021. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia sau secretariat@csjbacau.ro.   

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea bunurilor imobile aflate în proprietatea publică și privată a Județului Bacău”.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 12.07.2021.

 
Close Search Window