Administrator

Consiliul Judetean Bacau, anunta publicul interesat asupra organizarii unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, asupra proiectului de hotarâre privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole si al masei verzi de pasune pentru anul 2019, în judetul Bacau.
Observatiile si propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni pâna vineri, între orele 08.00 – 14.00, pâna la data de 27.12.2018, la Registratura Consiliului Judetean Bacau cu sediul str. Calea Marasesti, nr.2-4, camera 2, prin fax la nr.0234/534225 sau prin e-mail la directiajuridica@gmail.com, persoana desemnata – Oana Irimia.

 
Close Search Window