Administrator

Consiliul Județean Bacău anunță publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 2022-2028.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații de interes public”, subsecțiunea Proiecte supuse dezbaterii publice.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până la data de 12.04.2021.
E-mailurile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, persoana desemnată – Oana Irimia sau secretariat@csjbacau.ro.

 
Close Search Window