Administrator

    Consiliul Judetean Bacau anunta publicul interesat asupra organizarii unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, asupra proiectului de hotarâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Comisiei judetene de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bacau.
    Documentatia referita mai sus poate fi consultata la sediul Consiliului Judetean Bacau sau pe site-ul www.csjbacau.ro sectiunea „Informatii de interes public”, subsectiunea <<Proiecte supuse dezbaterii publice>>.
    Observatiile si propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni pâna vineri, între orele 08.00 – 14.00, pâna la data de 28.07.2017, la Registratura Consiliului Judetean Bacau cu sediul în str. Calea Marasesti, nr. 2-4, camera 2, prin fax la nr. 0234/534225 sau prin e-mail la directiajuridica@gmail.com.

 
Close Search Window