Administrator

Consiliul Judetean Bacau anunta publicul interesat asupra organizarii unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, asupra proiectului de hotarâre privind aprobarea taxelor de frecventa a cursurilor Scolii Populare de Arte si Meserii, pentru anul scolar 2019-2020.

Documentatia referita mai sus poate fi consultata la sediul Consiliului Judetean Bacau sau pe site-ul www.csjbacau.ro sectiunea „Informatii de interes public”, subsectiunea Proiecte supuse dezbaterii publice.

Observatiile si propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni pâna vineri, între orele 08.00 – 14.00, pâna la data de 29.07.2019, la Registratura Consiliului Judetean Bacau cu sediul str. Calea Marasesti, nr. 2-4, camera 2, prin fax la nr. 0234/534225 sau prin e-mail la directiajuridica@gmail.com, persoana desemnata – Oana Irimia.

 
Close Search Window