Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 13.03.2023, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică în situația reglementată de art. 7 alin. (13) privind următorul proiect de act normativ: completarea Anexei nr. 6 și a Anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 274/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):
•    referatul de aprobare al președintelui nr. 6418/09.03.2023,
•    raportul Direcției economice nr. 6417/09.03.2023,
•    nota de fundamentare a Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău nr. 856/06.03.2023 și a Ansamblului Folcloric „Busuiocul” nr. 170/24.02.2023,
•    textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până la data de 24.03.2023. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind completarea Anexei nr. 6 și a Anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 274/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 24.03.2023.

| Anunț consultare publică | Proiect de hotărâre | Anexa 1 | Anexa 2 | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare | Notă de fundamentare 1 | Notă de fundamentare 2 |

 

Close Search Window