Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 20.06.2023, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică în situația reglementată de art. 7 alin. (13) privind următorul proiect de act normativ: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 20/2023 privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2023, în județul Bacău.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):
•    referatul de aprobare al președintelui nr. 15996/14.06.2023,
•    raportul Direcției economice nr. 15997/14.06.2023,
•    nota de fundamentare a Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău nr. 3255/07.06.2023 și adresa nr. 3193/31.05.2023,
•    textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 03.07.2023. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 20/2023 privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2023, în județul Bacău.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 03.07.2023.

| Anunț consultare publică | Proiect de hotărâre | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare | Notă justificativă |

 

 

Close Search Window