Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 09.11.2023, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică în situația reglementată de art. 7 alin. (13) privind următorul proiect de act normativ: aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2024, în județul Bacău.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  •  referatul de aprobare al președintelui nr. 29501/07.11.2023,
  •  raportul Direcției economice nr. 29502/07.11.2023,
  •  adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău nr. 5899/31.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bacău cu nr. 29042/01.11.2023, însoțită de nota de fundamentare,
  •  textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.
Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 20.11.2023. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.
Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2024, în județul Bacău.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 20.11.2023.

| Anunț consultare publică | Proiect de hotărâre | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare | Note justificative |

 

 

 

 

Close Search Window