Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 22.10.2021, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2021-2022 și a tarifului de parcare.
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău este finanțat din venituri proprii și subvenții din buget local.
La fundamentarea tarifelor pentru sezonul 2021-2022 s-a avut în vedere consumul de energie electrică, de carburant, salariile personalului de întreținere și exploatare, consumul de apă pentru tunurile de zăpadă, valoarea cartelelor de acces la instalația telescaun (cartele de carton și magnetice), echipamentele pentru salariați conform legislației, cheltuielile pentru întreținerea suprafeței pârtiei de schi etc. Creșterea tarifelor propuse pentru sezonul 2021-2022 se datorează creșterii costurilor cu energia electrică și a carburantului.
Responsabilitatea fundamentării tarifelor revine Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz): 
• referatul de aprobare al vicepreședintelui nr. 19736/21.10.2021,
• raportul Direcției economică și managementul calității nr. 19737/21.10.2021,
• textul complet al proiectului actului respectiv,
• nota de fundamentare nr. 954/01.10.2021 a Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică.
Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până la data de 02.11.2021. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia sau secretariat@csjbacau.ro.    
Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2021-2022 și a tarifului de parcare”.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 02.11.2021.

| Anunț dezbatere publică | Proiect de hotărâre | Raport la proiect | Referat de aprobare | Notă de fundamentare |

Close Search Window