Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 19.09.2023, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică în situația reglementată de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2024.      

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 25293/19.09.2023,
  • raportul Direcției juridice și administrație publică locală și al Direcției  economice nr. 25294/19.09.2023,
  • nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Bacău nr. 106677/13.09.2023, avizul favorabil al Comisiei Județene de Incluziune Socială Bacău și Hotărârea Colegiului Director nr. 23/13.09.2023,
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

 Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 02.10.2023. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.   

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2024.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 02.10.2023.

| Anunț consultare publică | Proiect de hotărâre | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare |Documente justificative | Strategia | Planul operational |

 

 

 

 

Close Search Window