Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 27.07.2023, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică în situația reglementată de art. 7 alin. (13) privind următorul proiect de act normativ: modificarea și completarea articolului 5 - Condiții specifice ce se aplică proiectului, alin. 3 din cuprinsul Anexei 1 la Metodologia Generală pentru participarea/atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice ale Consiliului Județean Bacău – Contract de finanțare nerambursabilă, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 150/2023.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 20823/27.07.2023,
  • raportul Direcției strategii, administrarea infrastructurii rutiere și transport public, Direcției juridice și administrație publică locală și al Direcției tehnic-investiții, lucrări publice și dezvoltare durabilă nr. 20824/27.07.2023,
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până la data de 07.08.2023. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind modificarea și completarea articolului 5 - Condiții specifice ce se aplică proiectului, alin. 3 din cuprinsul Anexei 1 la Metodologia Generală pentru participarea/atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice ale Consiliului Județean Bacău – Contract de finanțare nerambursabilă, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 150/2023.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 07.08.2023.

| Anunț consultare publică | Proiect de hotărâre | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare |

 

 

 

 

Close Search Window