Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 23.11.2021, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2022, în județul Bacău.

Responsabilitatea fundamentării prețurilor medii la principalele produse agricole revine Direcţiei pentru Agricultură Județeană Bacău.

Valorile propuse de Direcţia pentru Agricultură Județeană Bacău, transmise cu adresa nr. 4840/11.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 21530/11.11.2021, au fost fundamentate ținând cont de principalele cotații bursiere exprimate în lei de la Bursa Română de Mărfuri pentru zona de est.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 21882/17.11.2021,
  • raportul Direcției economică nr. 21883/17.11.2021,
  • textul complet al proiectului actului respectiv,
  • nota de fundamentare nr. 4840/11.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bacău nr. 21530/11.11.2021.

 Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până la data de 06.12.2021. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia sau secretariat@csjbacau.ro.   

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2022, în județul Bacău”.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 06.12.2021.

| Anunț dezbatere publică | Proiect de hotărâre | Raport la proiect | Referat de aprobare | Notă de fundamentare |

Close Search Window