Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 05.11.2021, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: avizarea normelor de venit valabile pentru anul fiscal 2022, pentru contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 925/2017 privind nomenclatorul activităților independente și își desfășoară activitatea individual sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău cu adresa nr. 22748/26.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 20378/28.10.2021, a transmis normele de venit valabile în anul 2022, precum și nota de fundamentare, pentru contribuabilii care își desfășoară activitatea individual sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, potrivit prevederilor art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal în vederea acordării avizului consultativ.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 20597/01.11.2021,
  • raportul Direcției economică nr. 20598/01.11.2021,
  • textul complet al proiectului actului respectiv,
  • nota de fundamentare nr. 22748/26.10.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 20378/28.10.2021.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 16.11.2021. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia sau secretariat@csjbacau.ro.   

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind avizarea normelor de venit valabile pentru anul fiscal 2022, pentru contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 925/2017 privind nomenclatorul activităților independente și își desfășoară activitatea individual sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică”.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 16.11.2021.

| Anunț dezbatere publică | Proiect de hotărâre | Anexă la proiect | Tabel norme de venit 2022Raport la proiect | Referat de aprobare | Notă de fundamentare |

Close Search Window