Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 26.07.2023, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică în situația reglementată de art. 7 alin. (13) privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului pentru realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, amenajări sau instalații în orice scop.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):
•    referatul de aprobare al președintelui nr. 20373/24.07.2023,
•    raportul Direcției juridice și administrație publică locală, Direcției economice, Direcției strategii, administrarea infrastructurii rutiere și transport public și al Structurii arhitect șef  nr. 20394/24.07.2023,
•    adresele de răspuns nr. 14219/07.06.2023, nr. 14219/14.07.2023, nr. 14219/26.05.2023,
•    textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până la data de 07.08.2023. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea Regulamentului pentru realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, amenajări sau instalații în orice scop.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 07.08.2023.

| Anunț consultare publică | Proiect de hotărâre | Anexa | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare | Puncte de vedere |

 

 

 

Close Search Window