Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 25.09.2023, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 25212/18.09.2023,
  • raportul Direcției economice nr. 25216/18.09.2023,
  • notele de fundamentare transmise cu adresele nr. 21107/11.09.2023, nr. 2309/04.09.2023, nr. 2323/01.09.2023, nr. 1956/06.09.2023, nr. 712/07.09.2023, nr. 816/06.09.2023, nr. 460/06.09.2023, nr. 447/06.09.2023, nr. 21109/12.09.2023, nr. 731/07.09.2023, nr. 4440/1/01.09.2023, nr. 24631/11.09.2023, nr. 1193/13.09.2023, nr. 107056/14.09.2023,
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 06.10.2023. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 06.10.2023.

| Anunț consultare publică | Proiect de hotărâre | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa 4 | Anexa 5 | Anexa 6 | Anexa 7 | Anexa 8 | Anexa 9 | Anexa 10 | Anexa 11 | Anexa 12 | Anexa 13 | Anexa 14 | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare | Note justificative |

 

 

 

 

Close Search Window