Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 23.05.2023, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău, care au obținut rezultate deosebite la competițiile sportive internaționale și naționale oficiale, precum și antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 13416/18.05.2023,
  • raportul Direcției resurse umane, management nr. 13418/18.05.2023,
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până la data de 06.06.2023. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău, care au obținut rezultate deosebite la competițiile sportive internaționale și naționale oficiale, precum și antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 06.06.2023.

08 iunie 2023: Anunț privind propunerea de modificare și completare a Anexei – Regulament | Anexă la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău, care au obținut rezultate deosebite la competițiile internaționale și naționale oficiale, precum și antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora |

| Anunț consultare publică | Proiect de hotărâre | Anexa | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare |

 

Close Search Window