Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 12.04.2023, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 9914 din 12.04.2023
  • raportul Serviciului relații externe și dezvoltarea mediului antreprenorial, al Direcției economice și al Direcției juridice și administrație publică locală nr. 9915 din 12.04.2023
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea „Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică”.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 24.04.2023. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, ciprian.nica@csjbacau.ro , persoana desemnată – Ciprian Nica.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 24.04.2023.

26 mai 2023: Anunț privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţile nonprofit de interes general
| Anunț consultare publică | Proiect de hotărâre | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare | Cultural 2023 | Social 2023 | Tineret 2023 |

 

 

Close Search Window