Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 27.04.2023, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică în situația reglementată de art. 7 alin. (13) privind următorul proiect de act normativ: modificarea și completarea Anexelor Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 145/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru încheierea convențiilor de colaborare/cooperare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și organismele private care organizează și dezvoltă servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, servicii de protecție specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților și/sau servicii de recuperare pentru copilul cu dizabilități.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 11116/26.04.2023,
  • raportul Direcției juridice și administrație publică locală și al Direcției economice nr. 11120/26.04.2023,
  • nota de fundamentare a DGASPC Bacău nr. 50045/26.04.2023,
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până la data de 08.05.2023. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind modificarea și completarea Anexelor Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 145/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru încheierea convențiilor de colaborare/cooperare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și organismele private care organizează și dezvoltă servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, servicii de protecție specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților și/sau servicii de recuperare pentru copilul cu dizabilități.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 08.05.2023.

| Anunț consultare publică | Proiect de hotărâre | Anexa 1 - Regulament | Anexa 2 - Convenție de colaborare | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare | Notă de fundamentare |

 

Close Search Window