Administrator

Consiliul Judetean Bacau anunta publicul interesat asupra organizarii unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, asupra Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unitatilor Administrativ Teritoriale din Judetul Bacau, membre ADIS.

Documentatia referita mai sus poate fi consultata la sediul ADIS Bacau sau pe site-ul www.csjbacau.ro sectiunea „Informatii de interes public”, subsectiunea Proiecte supuse dezbaterii publice.

Observatiile si propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni pâna vineri, între orele 08.00 – 14.00, pâna la data de 15.10.2019 la Registratura ADIS Bacau  sau prin e-mail la adisbacau@yahoo.com, persoana desemnata – Carmen Stoican.

 

Fișiere atașate


Close Search Window