Administrator

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bacău face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniile cultură, social și tineret pentru anul 2019 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în sumă de 1.200.000 lei.
Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt următoarele:
- CULTURĂ: 600.000 LEI
- SOCIAL:   300.000 LEI
- TINERET:  300.000 LEI

 
Close Search Window