Administrator

| 14 septembrie 2022: Documente raportare și decontare 2022 |

| 01 septembrie 2022: Documente precontractare 2022 |

 

Anunț de participare
Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bacău invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de legea 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul social.

1.   Denumirea autorității finanțatoare: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bacău
2.   Cod fiscal: 5057580
3.   Adresa: str. Mărășești, nr.2, Bacău, jud.Bacău
4.   Telefon: 0234.537.200
5.   Fax: 0234.535.012
6.   E-mail: presedinte@csjbacau.ro.
7.  Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultural, social și tineret pentru anul 2022 este prevăzută de articolul 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general UAT Județul Bacău.
8.   Sursa de finanțare a contractului: fondurile publice ale Consiliului Județean Bacău și cofinanțare din fondurile proprii ale solicitanților.
9.   Suma disponibilă pentru finanțarea programului: 1.800.000 lei, sumele aferente domeniilor de interes fiind: cultură 300.000 lei, social 1.200.000 lei și tineret 300.000 lei.
10. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte este aprobată prin HCJ nr. 148/19.07.2022 și va fi postată pe site-ul www.csjbacau.ro. secțiunea Finanțări nerambursabile.
11. Având în vedere capitolul III al Metodologiei Generale conform căruia “Autoritatea Finanțatoare, are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecţie de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu mai puţin de 15 zile” și pentru ca potențialii beneficiari să poată avea o perioadă de implementare mai lungă, propunerile de proiect trebuie completate și încărcate în cadrul portalului web www.portallegea350.ro până la data de 12 august 2022, ora 23:59. Propunerile de proiect se depun doar pe portalul www.portallegea350.ro.
12. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 16.08.2022 – 31.08.2022.
13. Durata de implementare a proiectelor: până pe 9 decembrie 2022, inclusiv.
14. Informații și clarificări cu privire la documente: informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Relații Externe și Dezvoltarea Mediului Antreprenorial din cadrul Consiliului Județean, str. Unirii nr. 13.

| Anunț de participare | Programul anual revizuit al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Bacău pentru activități nonprofit anul 2022 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare |

| Metodologia generală | Anexa 1 la metodologie - Contract de finanțare | Anexa 2 la metodologie - Contract de cesiune drepturi de autor |

Documentație: | CULTURĂ | SOCIAL | TINERET |

 

 

 
Close Search Window