Administrator


 

Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău

 

 Bacău,  august 2019

 

     În data de 26.07.2019 Judeţul Bacău și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Organismul Intermediar POR - Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord- Est au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 4663 pentru implementarea proiectului „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău”, Cod Smis 124510.
   Proiectul se derulează în perioada 26 iulie 2019–31 iulie 2020 și este finanţat din fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.
   Bugetul total este de 8,940,557.67 lei, din care finanţare nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 6.244.832,13 lei, finanţare nerambursabilă din bugetul național este de 2.489.932,85 lei, iar cofinanțarea beneficiarului la valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile este de 225.792,69 lei.                                                                                                                                                                               
Obiectivul general
• creșterea nivelului de accesibilitate a ofertei de se rvicii de asistență medicală a Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea eficientizării sistemului de sănătate și a reducerii inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației județului Bacău.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau cu un numar de 1574 echipamente și dotări.
2. Facilitarea accesului la serviciile de asistență medicală ale Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău pentru un număr de minim 117.118 beneficiari de infrastructură medicală până la finalul implementarii proiectului.
Rezultate așteptate
- 1.574 echipamente și dotări achiziționate pentru Ambulatoriul de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău: 19 echipamente medicale de specialitate, 27 coșuri pentru colectare selectivă deșeuri, 1 pachet eficientizare energetica (1308 tuburi LED și 219 becuri LED), 1 pachet accesibilizare persoane cu dizabilități (marcaje tactile avertizare scări).
- 117.118 beneficiari de infrastructură medicală dotată în cadrul proiectului, înregistrați pâna la finalul anului 2019.
Informaţii suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Silviu Botez - manager proiect, e-mail silviu.botez@csjbacau.ro.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro.

 

 

 

 

JUDEȚUL BACĂU

Calea Mărășești, nr. 2;
tel: 0234-537200; fax: 0234-535012;

e-mail: csjbacau@csjbacau.ro

 

 

 

 
Close Search Window