Administrator

Anunț de participare

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bacău invită structurile sportive, asociații de drept privat sau instituții de drept public, constituite sau înființate, după caz, în scopul organizării și administrării unei activități sportive și care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor și participarea la activitățile și competițiile sportive constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă.

| Anunț de participare 2024Regulament privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică |

 

Arhivă 2023: Anunț de participare: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bacău invită structurile sportive, asociații de drept privat sau instituții de drept public, constituite sau înființate, după caz, în scopul organizării și administrării unei activități sportive și care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor și participarea la activitățile și competițiile sportive constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă. | Anunț de participare 2023 |

Arhivă 2022: Anunț de participare. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bacău invită structurile sportive, asociații de drept privat sau instituții de drept public, constituite sau înființate, după caz, în scopul organizării și administrării unei activități sportive și care au drept obiectiv promovarea uneia sau multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor și participarea la activitățile și competițiile sportive, constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă.

1. Denumirea autorității finanțatoare: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bacău
2. Cod fiscal: 5057580
3. Adresa: str. Mărășești, nr.2, Bacău, jud.Bacău
4. Telefon: 0234.537.200
5. Fax: 0234.535.012
6. E-mail: silviu.botez@csjbacau.ro.
7. Sursa de finanțare a contractului: fondurile publice ale Consiliului Județean Bacău și cofinanțare din fondurile proprii ale solicitanților.
8. Documentația pentru elaborarea și prezentarea cererilor de finanțare este aprobată prin HCJ nr. 139/31.07.2020 și va fi postată pe site-ul www.csjbacau.ro. secțiunea Finanțarea programelor sportive de utilitate publică în anul 2022.
9. Cererile de finanțare trebuie completate și depuse împreună cu întreaga documentație solicitată în Regulament în perioada 06.07.2022 – 26-07.2022.
10. Selecția și evaluarea programelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean.
11.  Durata de implementare a programelor: până pe 31decembrie 2022, inclusiv, dacă programul nu intră în categoria programelor sportive multianuale.
12.  Informații și clarificări cu privire la documente: informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Relații Externe și Dezvoltarea Mediului Antreprenorial din cadrul Consiliului Județean, str. Unirii nr. 13.

| Anunț de participare 2022 - pdf |

Arhivă 2021: Anunț privind încheierea sesiunii de depunere a proiectelor sportive de utilitate publică în anul 2021: Având în vedere rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău în vederea asigurării finanțării proiectelor de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru care au fost epuizate sumele alocate de la bugetul de stat, până la rectificarea bugetului național finanțarea se va asigura de la bugetul propriu al Consiliului Județean. În acest context, până la o eventuală rectificare a bugetului de stat pe anul 2021 declarăm închisă sesiunea de depunere a proiectelor sportive de utilitate publică. Dosarele evaluate și declarate admise până la această dată, în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea acestor proiecte, vor fi propuse spre aprobare în proxima ședință a Consiliului Județean Bacău. | Anunț încheiere sesiune 2021 - pdf |

Close Search Window