Administrator

Programul operaţional: Programul Operational “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”
Axa 1, Domeniul 1.3, operatiunea “Module de pregatire in domenii ca achizitii publice, ECDL, limbi straine, dezvoltare de proiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc.”
Valoare totală proiect: 1.532.966,10 RON
Perioada de implementare: 12 luni

Obiectiv general:
Creşterea calităţii actului de administraţie publică – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice.

Activităţi principale:
1. Constituirea echipei de implementare a proiectului şi funcţionarea acesteia pe parcursul implementării proiectului;
2. Asigurarea bazei materiale a proiectului;
3. Structurarea bazei de date cu grupul ţintă şi selectarea propriuzisă a grupului ţintă;
4. Organizarea şi derularea cursului Manager de proiect cu certificare CNFPA;
5. Organizarea şi derularea cursului Inspector Resurse Umane cu certificare CNFPA;
6. Training achiziţii publice;
7. Training reglementări publice;
8. Training Planificare bugetara multianuala;
9. Training privind auditul intern al instituţiilor publice;
10. Training Inregistrări electronice;
11. Training Securizarea informaţiilor în format electronic;
12. Training Urbanism şi amenajarea teritoriului;
13. Training Amenajare şi administrare păşuni şi izlazuri comunale;
14. Training Norme de comercializare a produselor alimentare;
15. Training Managementul integrat al deşeurilor;
16. Training administrare pieţe-oboare;
17. Training Standarde şi acreditarea serviciilor sociale;
18. Elaborare ghiduri;
19. Promovarea proiectului;
20. Evaluări lunare şi evaluare finală;
21. Activităţi de raportare;
22. Auditarea proiectului.

Rezultate:
1. Derularea a 2 serii de cursuri manager de proiect cu un numar de 25 persoane fiecare;
2. Derularea a 2 serii de cursuri Inspector resurse umane cu un numar de 25 persoane fiecare;
3. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul achiziţiilor publice;
4. Desfaşurarea a doua seri de training în domeniul serviciilor sociale cu 50 participanţi;
5. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul reglemntărilor juridice în APL;
6. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul Amenajare şi reabilitării păşunilor şi izlazurilor comunale;
7. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul Planificare bugetara multianuala;
8. Organizarea unei sesiuni de instruire pe teme de Urbanism şi amenajarea teritoriului,
9. Organizarea unei sesiuni de pregătire in domeniul Managementului deşeurilor;
10. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul auditul intern al instituţiilor publice;
11. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul standardelor UE legate de comerţ  şi alimentaţie publică;
12. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul administrare pieţelor, oboarelor şi a târgurilor de animale;
13. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul Inregistrari electronice;
14. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul Securizarea informaţiilor în format electronic;
15. Elaborarea, multiplicarea şi distribuirea de Ghiduri Practice pentru uzul autorităţilor locale în domeniile enumerate mai sus.

Close Search Window