Administrator
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau (D.G.A.S.P.C.), în parteneriat cu Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie au demarat implementarea unui nou proiect destinat copiilor si tinerilor plasati în institutii. Este vorba despre ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, proiect depus spre finantare si câstigat, în cadrul Programului Operational Capital Uman, Apel noncompetitiv de proiecte ”Reducerea numarului de copii si tineri plasati în institutii, prin consolidarea retelei de asistenti matemali”,  contractul de finantare fiind semnat în luna noiembrie a acestui an.
Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii sistemului de asistenta sociala si a numarului de asistenti maternali la nivelul comunitatii, prin introducerea de instrumente si proceduri si prin îmbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sistem. În acest sens, la nivel national, vor fi formati toti cei aproximativ 11000 de asistenti maternali activi, dintre care 5500 din mediul rural precum si peste 4000 de asistenti maternali care vor fi angajati în perioada de implementare a proiectului (dintre acestia, 2000 vor fi din mediul rural).
    La nivelul D.G.A.S.P.C. Bacau, grupul tinta este format din cei aproximativ 390 asistenti maternali activi, precum si din 105 asistenti maternali care vor fi angajati în perioada de implementare a proiectului, respectiv pâna în 2023.
Valoarea totala a proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” se ridica la suma de 2.657.162.612,32 lei (inclusiv TVA), din care 2.243.584.251,47 lei reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul Social European iar 81.212.707,56 lei este partea de cofinantare a beneficiarului. Contributia D.G.A.S.P.C. Bacau la bugetul proiectului consta în suma de 1.491.769,77 lei, reprezentând valoarea contributiei la totalul cheltuielilor eligibile, respectiv 2% din total buget eligibil.
În conformitate cu prevederile Cererii de finantare si ale Acordului de Parteneriat, printre activitatile si responsabilitatile asumate de catre D.G.A.S.P.C. Bacau se numara sustinerea programului de formare profesionala destinat asistentilor maternali, dezvoltarea retelei de asistenti maternali dar si managementul proiectului prin achizitionarea produselor si serviciilor necesare bunei implementari.
    Nevoia acestui proiect a pornit de la necesitatea asigurarii sustenabilitatii închiderii centrelor de plasament prin dezvoltarea capacitatii comunitatii de a sprijini familiile în cresterea si îngrijirea copiilor, astfel încât separarea copiilor de familie sa fie prevenita iar numarul copiilor care intra în sistemul institutional sa se reduca, în conditiile în care serviciile destinate prevenirii separarii copilului de familie sunt insuficient dezvoltate, sub 1000, adica nici macar unul pe comunitate.
    Unul dintre rezultatele proiectului s-a concretizat în elaborarea unei harti a serviciilor de prevenire din comunitatile sursa din care provin copiii din centrele de plasament clasice si a serviciilor alternative la îngrijirea rezidentiala dezvoltate de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului. Concluzia analizei a fost ca actuala retea de asistenta maternala este învechita, iar majoritatea asistentilor maternali au îngrijit doar copiii pe care îi au în prezent în plasament, situatie care necesita îmbunatatiri prin metode inovative.

Close Search Window