Administrator   

Marti, 25 septembrie 2018, la sediul ªcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din comuna Lipova va avea loc lansarea proiectului „O sansa egala pentru toti. Educatie inclusiva în unitatile scolare”.
Proiectul va fi implementat pe o perioada de 36 de luni (7 mai 2018-7 mai 2021) de catre A.D.I. EURONEST în parteneriat cu Primaria Comunei Lipova (judetul Bacau), Primaria Comunei Balteni (judetul Vaslui), Scoala Gimnaziala Sipote (judetul Iasi), Asociatia Centrul de Resurse Economice si Educatie pentru Dezvoltare (judetul Neamt), Asociatia „Salvati Copiii” (filiala Iasi) si Asociatia „Sf. Damian”(judetul Iasi).
    Obiectivul general al proiectului îl reprezinta furnizarea unor masuri integrate pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar si promovarea accesului egal la învatamântul  de calitate, inclusiv la parcursuri de învatare formale, nonformale si informale în rândul a 1.180 de copii din comunitati defavorizate din judetele Iasi, Bacau si Vaslui.
    Prin implementarea proiectului se vor obtine urmatoarele rezultate: 2 microbuze scolare achizitionate; 1.000 pachete cu îmbracaminte si încaltaminte si 1.180 pachete cu produse de igiena personala acordate copiilor; înscrierea la gradinita a copiilor nescolarizati din Balteni, Lipova si Sipote; 1 program de tip scoala dupa scoala dezvoltat în Balteni si Sipote pentru aprox. 45 de elevi din ciclul primar; 6.448 burse cu o valoare de 100 lei acordate copiilor din GT pe o perioada variind între 1 luna si max. 24 de luni; derularea a 1440 ore de cursuri educationale extrascolare, aprox. 750 de copii participanti în tabere si excursii; aprox. 1000 de copii participanti la clubul de vara; 300 premii acordate pentru cele mai bune 25 de rezultate din fiecare an de studiu din ciclul gimnazial din scolile din Balteni, Lipova si Sipote, pe an scolar; dotari pentru unitati scolare: Scoala Balteni – amenajare parc de joaca, repararea acoperisului, cablarea electrica a laboratorului de informatica si dotarea acestuia cu 16 laptopuri si 3 imprimante, dotarea scolii cu camere de supraveghere pentru îndeplinirea standardelor pentru sustinerea examenelor de evaluare nationala; Scoala Lipova – dotarea cabinetului mediatorului, mobilier pentru 3 sali de gradinita, mobilier si echipamente pentru salile de clasa, materiale de prim ajutor, rafturi si carti pentru biblioteca, echipamente specifice pentru sala de sport; Scoala Sipote – dotarea cu echipamente IT a 19 sali de clasa si dotarea cu mobilier specific a 3 sali de gradinita; 95 de cadre didactice beneficiare ale unui curs de dezvoltare a capacitatii profesionale; 95 proiecte de practica; 117 subventii/instrumente de sprijin acordate în scopul asigurarii resurselor materiale necesare punerii în practica si perfectionarii competentelor obtinute în componenta teoretica.
    Valoarea totala a proiectului este de 6.398.942,72 lei  (din care, contributia Uniunii Europene prin FEDR este de 5.439.101,31 lei si 930.066,14 lei din bugetul national).
Bugetul alocat pentru UAT Comuna Lipova este de 696.313,72 lei si acopera: un microbuz scolar, dotari pentru scoala,  materiale auxiliare pentru activitatea didactica, cheltuieli cu personalul propriu si pachete imbracaminte, încaltaminte, produse igiena, excursii si burse scolare acordate elevilor.
Cofinantarea de 2% în valoare de 8.013,88 lei va fi suportata din bugetul propriu al Primariei Comunei Lipova.

Close Search Window