Administrator


 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Proiect
Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Județul Bacău”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU derulează, începând cu data de 03 Decembrie 2013, proiectul intitulat „Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Județul Bacău”, cod SMIS 48412, proiect finanţat de Ministerul pentru Societatea Informaţională prin Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, DMI 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa prioritară nr.3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Operațiunea 3.2.1. "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar".

Valoarea totală a proiectului este de 6.733.200,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.456.989,27 lei.

Obiectivul general îl reprezintă creşterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT-urilor partenere cu privire la informaţiile din domeniul agricol şi implementarea de tehnologii informaţionale (a unor aplicaţii informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia și folosinţa terenurilor agricole.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:
•    Crearea unui sistem electronic de tip e-administraţie la nivelul Consiliului Judeţean şi a UAT-urilor partenere pentru furnizarea unui numar de 4 servicii electronice interactive noi către cetăţeni, mediul de afaceri şi administraţie publică folosind mijloace moderne IT care să atingă un nivel de sofisticare 5;
•    Eficientizarea activitaţilor interne ale instituţiei publice care contribuie la furnizarea respectivelor servicii electronice prin implementarea Registrului Agricol în format electronic şi sistem GIS integrat cu Registru Agricol  la Consiliul Judeţean pentru UAT partenere;
•    Realizarea inventarului digital (GIS) al terenurilor de pe raza UAT-urilor partenere şi corelarea lor cu informaţiile din Registrul Agricol şi Impozite şi Taxe;
•    Implementarea unei platforme comunicaţionale la nivelul UAT-urilor partenere care să reducă costurile de comunicare între ele partenere folosind mijloace electronice.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

În ceea ce privește beneficiarii direcți ai investiției, aceștia sunt:
- Consiliul Judeţean Bacău  şi un număr de 15 UAT  (Cleja, Colonești, Coțofănești, Dealu Morii, Faraoani, Găiceana, Motoșeni, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pâncești, Podu Turcului, Sascut, Tamași, Ungureni, Valea Seacă) partenere în proiect, care vor avea o evidenţă unitară a Registrului Agricol, gestionat în format electronic.
- cetățenii și organizațiile (societăţi comerciale, ONG-uri, asociaţii de producători agricol şi alte entităţi interesate) care utilizează serviciile administrației publice din cele 15 UAT, pentru care Registrul agricol în format electronic reprezintă o bază de date pentru satisfacerea unor solicitări, precum: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor şi păsărilor, în vederea vânzării în târguri şi oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piaţă , privind starea materială pentru situaţii de protecţie socială, pentru obţinerea unor drepturi materiale şi/sau băneşti şi alte asemenea

În mod indirect, de implementarea proiectului vor beneficia:
• autoritățile publice centrale (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Economiei şi Finanşelor, Institutul Naţional de Statistică), pentru care Registrul Agricol în format electronic reprezintă sursa administrativă de date pentru  sistemul informaţional statistic, pentru pregătirea şi organizarea unui sistem de anchete prin sondaj şi alte asemenea.

Informaţii suplimentare privind derularea proiectului - Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Managementul Proiectelor, telefon 0234 537200 int. 170;
Persoană de contact:
Manager proiect - Oana Şova Gâţu

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Proiect
Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice în judetul Bacău” cod SMIS 48356, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU derulează începând cu data de 27 ianuarie  2014, proiectul intitulat „Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice în judetul Bacău” cod SMIS 48356 finanţat de Ministerul pentru Societatea Informaţională prin Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, DMI 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa prioritară nr. 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Operatiunea 3.2.1. "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar".

Valoarea totală a proiectului este de 6.496.000,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.366.080,00 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie oferirea unui acces facil la serviciile administrației publice din judeţul Bacău pentru cetățeni și organizații publice și private (societăți comerciale, ONG-uri).

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:
• implementarea și punerea în funcțiune a unui sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, în cadrul a 15 UAT din judeţul Bacău, în vederea eficientizării activităților specifice;
• implementarea și punerea în funcțiune a unor soluţii informatice integrate care să permită urmărirea activităților financiar-contabile și de resurse umane în cadrul a 5 UAT din judeţul Bacău, respectiv urmărirea performanțelor proiectelor din cele 15 UAT partenere.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

În ceea ce priveşte grupul ţintă, beneficiarii directi ai investiţiei sunt:
- cele 15 autorităţi publice membre ale parteneriatului de proiect – Balcani, Bereşti-Bistriţa, Buhoci, Dărmăneşti, Letea Veche, Măgireşti, Măgura, Mărgineni, Moineşti, Negri, Poduri, Sărata, Săuceşti, Slănic Moldova, Traian – care sunt direct implicate în gestionarea dotărilor hardware şi sistemelor software achiziţionate şi implementate prin proiect;
-  organizațiile publice și private, respectiv cetățenii din cele 15 localități implicate în proiect
-  personalul celor 15 UAT implicat în activitățile de registru agricol, rol nominal unic, financiar-contabilitate, resurse umane, management centralizat și raportare a situațiilor financiar-contabile către Ministerul Finanțelor Publice, urmărirea performanțelor proiectelor.;
- cetățenii și organizațiile care utilizează serviciile administrației publice din cele 15 UAT, în primul rând cei care dețin roluri unice pentru plata de impozite și taxe locale.

În mod indirect, de implementarea proiectului vor beneficia:
-  autoritățile publice centrale și județene, care vor putea dispune de informații centralizate privind registrul agricol din cele 15 UAT partenere;
-  furnizorii de echipamente și prestatorii de servicii care vor comercializa produsele și serviciile care fac obiectul procedurilor de achiziții prevăzute în proiect.


Informaţii suplimentare privind derularea proiectului - Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Managementul Proiectelor, telefon 0234 537200 int.107;
Persoana de contact:
Manager proiect - Mirabela Bujor

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

 

 
Close Search Window