Administrator

Consiliul Judeţean Bacău  a obţinut o finanţare nerambursabilă pentru implementarea proiectului “Programarea strategică  - modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii descentralizate / deconcentrate din sectorul prioritar sănătate” (Cod SMIS 10763), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PO DCA) 2007 – 2013, Axa prioritara nr. 2 Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul de intervenţie 2.1: „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”, Operaţiunea: “Optimizarea structurilor pentru noile servici descentralizate / deconcentrate din cele trei sectoare prioritare”.

Valoarea totală a proiectului este de 850.000 lei, din care 850.000 lei reprezintă valoarea eligibilă, formată din 833.000 lei provenind din Instrumente Structurale şi 17.000 lei reprezentând cofinanţarea beneficiarului.

Proiectul are ca scop dezvoltarea capacităţii administraţiei publice de la nivelul judeţului Bacău de gestionare a sistemului de servicii sanitare prin formarea personalului şi prin introducerea de instrumente moderne de management a serviciilor sanitare. Se urmăreste eficientizarea activităţii administratiei publice prin reducerea costurilor şi alocarea optimă a resurselor conform nevoii. Dezvoltarea capacităţii administraţiei publice locale de la nivelul judeţului Bacău de gestionare a sistemului de servicii sanitare se va realiza prin: organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul ocupaţiei Director de Programe, prin introducere unui instrument informatic de administrare a datelor şi prin elaborarea un document strategic „analiză diagnostic şi document programatic strategic”, acesta va fi o analiză diagnostic a serviciilor publice deconcentrate din domeniul sănătăţii, a sistemului sanitar din judeţul Bacău.

Informaţii suplimentare privitoare la derularea proiectului:
Direcţia Integrare Europeană, telefon 0234 537200 int. 107.

Persoană de contact:
POPA GABRIELA, manager proiect

Close Search Window