Administrator

Consiliul Județean Bacău, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 175 din 14 octombrie 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, asigură cu caracter continuu și permanent servicii de adăpostire a animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, document emis de către polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Aceste servicii sunt asigurate prin încheierea de contracte de prestări servicii cu unități autorizate.

Pentru revendicarea animalului pentru care s-a dispus ordin de plasare în adăpost și care a fost preluat prin serviciile de adăpostire animale, proprietarul legal al animalului va completa o cerere scrisă care se depune la sediul Serviciului Public de Protecție a Animalelor și Plantelor Bacău, str. George Bacovia nr. 57, Bacău, județul Bacău (curte Protecție Civilă). Cererea trebuie să fie însoțită de actele de identificare ale animalului în original (pașaport, carnet de sănătate). Solicitantul va achita prețul pentru serviciile veterinare și de adăpostire ale animalului din data preluării și până în data solicitării de revendicare. Pentru a revendica animalul în ziua respectivă, cererile se depun până în ora 12:00.

În acest caz se vor respecta prevederile art. 24^5 din Ordonanţa de urgenţă nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice:
„(1) Deţinătorul poate solicita entităţii care asigură prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maximum 30 de zile de la data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost. Prin excepţie, deţinătorii animalelor plasate în adăpost potrivit art. 241 alin. (2) lit. f) pot solicita restituirea acestora şi în perioada de aplicare a măsurii de plasare în adăpost.
(2) În situaţia restituirii, deţinătorul are obligaţia de a plăti către consiliul judeţean sau către Consiliul General al Municipiului Bucureşti cheltuielile cu asistenţa veterinară de urgenţă, inclusiv intervenţia chirurgicală, hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor animalelor efectuate cu animalul plasat în adăpost.
(3) Animalul plasat în adăpost nu se restituie deţinătorului dacă animalul face obiectul unei măsuri asigurătorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori al unei măsuri de confiscare în materie contravenţională.
(4) În sensul alin. (1), aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează la data expirării perioadei de 45 de zile prevăzute la art. 24^1 alin. (1) sau, în interiorul acestei perioade, la data pronunţării de către instanţa de contencios administrativ a soluţiei de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului în adăpost.
(5) Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deţinătorul nu solicită restituirea acestuia în termenul prevăzut la alin. (1).”

Nerespectarea acestor condiții duce la imposibilitatea revendicării animalului.

Consiliul Județean Bacău preia pentru adăpostire doar animalele pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost de către Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

| Ordine de plasare în adăpost | Acte necesare revendicare animal - format editabil | Acte necesare revendicare animal - format pdf |

Documentație:  Cerere de ofertă prestări servicii adăpostire animale |  Caiet de sarcini - servicii de adăpostire animale | Contract privind achiziționarea serviciilor de adăpostire a animalelor care fac obiectul
ordinului de plasare în adăpost, de pe raza județului Bacău
| Entități care asigură servicii de adăpostire |

Close Search Window