Administrator

Consiliul Județean Bacău, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 175 din 14 octombrie 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, asigură cu caracter continuu și permanent servicii de adăpostire a animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a Județului Bacău. Aceste servicii sunt asigurate prin încheierea de contracte de prestări servicii cu unități autorizate.

Pentru revendicarea animalului pentru care s-a dispus ordin de plasare în adăpost și care a fost preluat prin serviciile de adăpostire animale, proprietarul legal al animalului va completa o cerere scrisă în care se vor trece datele de identificare ale acestuia și în mod obligatoriu va prezenta actele de identificare ale animalului, care fac dovada deținerii legale ale acestuia (pașaport pentru cabaline, carnet de sănătate pentru câini), acte care trebuie să corespundă cu seria de microcip a animalului. Nerespectarea acestor condiții duce la imposibilitatea revendicării animalului.

De asemenea, proprietarul animalului, conform O.U.G. nr. 175/2020, va trebui să achite către Consiliul Județean Bacău toate cheltuielile implicate în preluarea, adăpostirea și serviciile medicale-veterinare acordate animalului de la data ordinului de plasare în adăpost și până la data revendicării și totodată va suporta sancțiunile legale pentru circumstanțele care au dus la dispunerea ordinului de plasare în adăpost.

Consiliul Județean Bacău preia pentru adăpostire doar animalele pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost de către Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. 

| Ordine de plasare în adăpost |

Documentație:  Cerere de ofertă prestări servicii adăpostire animale |  Caiet de sarcini - servicii de adăpostire animale | Contract privind achiziționarea serviciilor de adăpostire a animalelor care fac obiectul
ordinului de plasare în adăpost, de pe raza județului Bacău
|

Close Search Window